Status en naamgeving van de Antillen

Vaak is er nogal wat verwarring over de status en naamgeving van de Nederlandse Antillen. De term wordt namelijk nog altijd veelvuldig gebruikt, terwijl het land met de naam Nederlandse Antillen officieel niet eens meer bestaat. Zo ging Aruba al in 1986 als eerste eiland zelfstandig verder en volgden Curaçao en Sint Maarten in 2010. Elk van deze drie eilanden vormt vandaag de dag dus een apart land. De overige drie eilanden, Bonaire, Saba en Sint Eustatius, kregen eveneens in 2010 de status van speciale gemeente onder de naam Caribisch Nederland. Wel maken alle zes de eilanden nog altijd onderdeel uit van het Koninkrijk der Nederlanden.

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland is echter een hele mond vol om op een eenvoudige manier naar alle eilanden te verwijzen. Aangezien Antillen een algemeen woord is voor eilanden in het Caribisch gebied en alle zes eilanden altijd nog binnen het Koninkrijk der Nederlanden vallen, blijft Nederlandse Antillen daarom een logische, veelgebruikte maar enigszins onjuiste term.